Αναζήτηση
Όλες οι κατηγορίες
  Menu Κλείσιμο

  Ευρωπαϊκή Ένωση - Δίκαιο και νομοθεσία

  Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
  Ταξινόμηση ανά
  Εμφάνιση ανά σελίδα
  262633-Πρακτικά θέματα δικαίου ευρωπαϊκής ένωσης

  Πρακτικά θέματα δικαίου ευρωπαϊκής ένωσης

  Το έργο «Πρακτικά Θέματα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης» αποτελεί μια ευσύνοπτη συλλογή υποθέσεων οι οποίες έχουν εμπνευστεί από τη νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ...
  €27,00 €24,30
  259476-Κατ’ άρθρο ερμηνεία του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Κατ’ άρθρο ερμηνεία του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Η «Κατ’ άρθρο Ερμηνεία του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ», περιλαμβάνει την ανάλυση και σχολιασμό, υπό το φως κυρίως της νομολογίας του Δικαστηρίου ΕΕ, των διατάξεων του θεμελιώδους ενωσιακού κειμένου για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων...
  €85,00 €76,50
  253816-Ένα "πάρθιο βέλος" κατά της ευρωπαϊκής ενοποίησης
  253617-Με τον Όμηρο στις μέρες του κορωνοϊού
  252476-Συνθήκη της Λισσαβώνας

  Συνθήκη της Λισσαβώνας

  Για τη δημιουργία του έργου αυτού που καλύπτει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συνεργάστηκαν 47 συγγραφείς, ο καθένας στους τομείς της ειδικότητάς του...
  €175,00 €157,50
  244247-Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  ντικείμενο της μελέτης με τίτλο "Η Αντιμετώπιση της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας των Ομίλων Εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση" είναι η λεπτομερής ανάλυση των διαθεσίμων στο ευρωπαϊκό δίκαιο τεχνικών αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας πολυεθνικών ομίλων εταιριών....
  €61,00 €54,90
  240506-Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ

  Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ

  Κυκλοφόρησε η 2η επικαιροποιημένη έκδοση της κατ άρθρον ερμηνείας του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ εμπλουτισμένη με την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης....
  €74,00 €66,60
  224917-Το νομοθετικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Το νομοθετικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να μετάσχει στο δημόσιο επιστημονικό διάλογο για το χαρακτήρα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπίσει ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με τις νέες κατηγορίες πράξεων, τα οποία απασχολούν το νομικό της πράξης όταν εφαρμόζει το παράγωγο δίκαιο στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους....
  €30,00 €27,00
  223500-Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Με το παρόν έργο "Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης" συμπληρώνονται οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης....
  €33,00 €29,70
  222899-Η κοινοτική μέθοδος σε αμφισβήτηση, ο ευρωπαϊκός συνταγματισμός σε κίνδυνο

  Η κοινοτική μέθοδος σε αμφισβήτηση, ο ευρωπαϊκός συνταγματισμός σε κίνδυνο

  Σκοπός του παρόντος έργου "Η κοινοτική μέθοδος σε αμφισβήτηση και ο Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός σε κίνδυνο" είναι η ανάδειξη των κινδύνων που σχετίζονται με την προσπάθεια αντιμετώπισης της πολυεπίπεδης κρίσης, από την οποία διέρχεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης....
  €19,00 €17,10
  206442-Η Ευρώπη σε κρίση: Ανάμεσα σε δίκαιο και πολιτική

  Η Ευρώπη σε κρίση: Ανάμεσα σε δίκαιο και πολιτική

  Το δίκαιο ως αποτέλεσμα της ίδιας της πολιτικής διαδικασίας οφείλει να αναγνωρίσει εκ νέου την αναιρεσιμότητα και την εν δυνάμει μεταβλητότητα και ιστορικότητα των πολιτικο-νομικών διακυβευμάτων και αποφάσεων....
  €12,00 €8,40
  Εικόνα της Εισαγωγή στην τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ
  Εικόνα της Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων

  Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων

  Καθώς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεκδικεί τον έλεγχο της θεμελιακότητας τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών κανόνων δικαίου, στην ενωσιακή έννομη τάξη έχει διαμορφωθεί ένα σύστημα διάχυτου, παρεμπίπτοντος και συγκεκριμένου ελέγχου της συμβατότητας των εθνικών διατάξεων με το ενωσιακό δίκαιο....
  €48,00 €43,20
  Εικόνα της Τα μεγάλα θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Τα μεγάλα θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Η δεκαετία 1994-2004 αποτελεί εξαιρετικά σημαντική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση....
  €17,70 €15,93